Highland Day 2014

Highland Day 2014

Chez monsieur POBEAUD 

Domaine de la Ganne

03410 PRÉMILHAT

IMG_0635-1

IMG_0635-1

IMG_0636-1

IMG_0636-1

10313558_1396732650615323_3584745578713666384_n

10313558_1396732650615323_3584745578713666384_n

SAM_0322

SAM_0322

SAM_0324

SAM_0324

SAM_0330

SAM_0330